ANASAYFA » TEMEL ILKYARDIM EGITIMLERI
 • Temel İlkyardım Eğitimleri


  Temel ilkyardım eğitimleri bireysel alınabileceği gibi, Acil Durumlar Yönetmeliği gereği ilkyardımcı bulundurmayan iş yerleri için cezai müeyyideler uygulanacağından dolayı, şirketler kendi çalışanlarına grup olarak da eğitimler verdirmektedir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde her 10 kişiden birinin, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için ise her 20 çalışandan birinin ilkyardımcı sertifikası olması gerekmektedir.


  Sertifikalı Temel İlk Yardım ve Güncelleme Eğitimi

  İlkyardımın temel amacı kaza ve hastalık anlarında hayat kurtaracak asgari bilgiyi herkese kazandırmaktır. Acil bir durumda sağlık ekiplerinin olaya müdahalesi en iyi şartlarda bile 5 dakikanın üzerindedir. Bu zaman kaybı alınacak basit birkaç önlemle hayat kurtarmak için çok uzun bir süredir. Profesyonel yardım gelinceye kadar yapılacak doğru ilk yardım uygulamaları ile hayat kurtarmak mümkündür. Bu konuda bireylerin bilinçli yaklaşımı gerekmektedir.

   İşte bu hayat kurtaran bilincin yerleşmesi adına işyerlerine getirilen belli zorunluluklar bulunmaktadır. Bu kapsamda devlet tarafından tüm kurum ve kuruluşlara getirilen zorunluluk ile ilk yardım eğitimlerinin verilmesi sağlanmaktadır. Mevzuata göre, iş yerlerinde her yirmi kişide bir kişi ilk yardımcı olmalıdır. Bu oran, ağır ve tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on kişide bir olarak tespit edilmiştir. Ancak ilkyardımcı sıfatını taşıyan kişinin yine mevzuata göre ilk yardım eğitimini sadece Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir ilk yardım eğitim merkezinden alması gerekmektedir.

  Yöntem Akademi eğitim ve danışmanlık anlamında özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda profesyonelleşmiş kadrosu ile çalışanların yeterli eğitimi alarak ilkyardımcı sıfatı kazanmasına yardımcı olmaktadır. İlk Yardım Eğitimci Eğitmeni Belgesine Hekim, Hemşire, Sağlık Eğitim Uzmanlarımızdan oluşan eğitmen kadrosuyla hizmet veren Yöntem Akademi, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir İlk Yardım Eğitim Merkezi'dir. Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimleri 16 saat (2 gün) sürmektedir. Program sonunda katılımcılar, İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapacağı sınavda 85 ve üzerinde puan almaları halinde yine aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınırlar. Katılımcıların 2 sınav hakkı olup, bu sınavı başarı ile tamamlayanlara Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikası verilir. Bu nedenle katılımcıların nitelikli bir eğitim alması önem arz etmektedir.

  İlkyardım eğitimi ve sınavı sonrasında alınan sertifikaların 3 sene geçerliliği vardır. 3 sene sonra yapılacak 8 saatlik (1 gün) hatırlatma eğitimi ile güncellemeler yapılmaktadır. Güncelleme eğitimleri de yine uzman eğitmen kadromuz tarafından verilmektedir.

  Standart İlk Yardım Eğitimi

  Standart İlk Yardım Eğitimi, Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitimci Sertifikasına sahip konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir. Konu başlıkları Temel İlk Yardım Eğitimi ile aynı olmakla birlikte daha fazla uygulama yapılarak, katılımcıların uygulamadaki becerileri pekiştirilmektedir. Eğitim, 40 saat (5 gün) sürmektedir.

  Temel İlk Yardım Semineri

  Acil sağlık sorunları ve kaza anlarında mağdurlara yapılacak ilk müdahale büyük önem taşımaktadır. Acil bir durum sonrası profesyonel yardımın olay yerine ulaşması ve yaralıya, hastaya, kazazedeye ilk müdahaleyi yapması genellikle 5 dakikanın üzerinde bir zaman almaktadır. Kalp krizi, kanama gibi birçok durumda bu süre yaşam kurtarmak için yeterli değildir.

  Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan İlk Yardım Yönetmeliği ile işletmelerde her 20 çalışandan biri “Temel İlk Yardım Eğitimi” almak ve işyerlerinde belli oranda ilkyardımcı bulundurmayı zorunlu kılmaktadır. Ancak ilk yardım süreci ilk tanı olan kişiyle başladığı için, diğer çalışanların da bu konuda eğitim alması ilk yardımcıların etkinliğini artıracaktır.

  Akademimiz kurumsal ihtiyaçları gözeterek hazırladığı paket programlarla çalışanların ve bireylerin bilinçlenmesi, yasal zorunlulukların etkin ve ihtiyaca cevap verecek biçimde yerine getirilmesini amaçlamaktadır.

  Çocuklara Özel İlk Yardım Eğitimi 

  Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda kazalar sonucu hastaneye müracaat eden 120.000 çocuktan 2000'inin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Çocuklar büyüme çağlarında kaza ihtimaline en yakın grup olmaları ve kazalara karşı savunmasız olmalarından dolayı onları kazalardan korumak ve gerekli tedbirleri almak için başta anne-babalar olmak üzere çocukla ilgilenen tüm bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

  Bu kapsamda 2, 4 ve 8 saatlik seminerler ile çocuklarımıza daha güvenli, sağlıklı ve uzun bir yaşam sağlayabilmektir.