ANASAYFA » ISYERI HEMSIRELIGI HIZMETI
 • İşyeri Hemşireliği (Sağlık Personeli) Hizmeti


  İşyeri Hemşireliği (Sağlık Personeli) Hizmeti

  Yönetmeliği henüz netleşmemiş olsa da İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası işletmelere Diğer Sağlık Personeli olarak adlandırılan hemşire, ATT, sağlık memuru gibi sağlık çalışanında görevlendirilmesi şart koşmaktadır. Yönlem Ortak Sağlık Güvenlik Birimi faaliyetleri kapsamında diğer sağlık personeli görevlendirmesi de yapmaktadır.


  Diğer Sağlık Personeli

  Yönetmeliği henüz netleşmemiş olsa da İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası işletmelere Diğer Sağlık Personeli olarak adlandırılan hemşire, ATT, sağlık sağlık personelimemuru gibi sağlık çalışanında görevlendirilmesi şart koşmaktadır. Yönlem Ortak Sağlık Güvenlik Birimi faaliyetleri kapsamında diğer sağlık personeli görevlendirmesi de yapmaktadır.

   

  İşyeri Hemşireliği (Diğer Sağlık Personeli) Hizmeti

  Yönlem OSGB, iş sağlığı mevzuatı kapsamında gerek kendi Bakanlıkça yetkili eğitim merkezinde yetişmiş gerekse deneyimli sağlık personelleri arasından uzman ve deneyimli sağlık personeli ile hizmet verir.

   

  Yönlem OSGB tarafından görevlendirilmiş Diğer Sağlık Personeli İşyeri hekimleri ile birlikte iş sağlığı mevzuatını uygular. Uyumlu çalışma ortamını yakalanması ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesi konusunda görev alır.

   

   

   

  Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşireliği) Hizmeti Kapsamında İşletmenizde Üstlenilen Hizmetler

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışılır. Veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak gibi işlemlerde hekime yardımcı olunur.

   

  İşçilerin sağlık ve çalışma öyküleri işe giriş/periyodik muayene formuna yazılır.  İşyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olunur.

   

  İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışılır.

   

  İşçilerin sağlık eğitiminde görev alınır. Tüm bu çalışmaların sonuçları raporlar halinde merkeze bildirilir. İşletme adına düzenlenecek periyodik bilgilendirme raporları için veri olarak kullanılır.