ANASAYFA » ISYERI HEKIMLIGI HIZMETLERI
 • İşyeri Hekimliği Hizmeti


  İşyeri Hekimliği Hizmeti

  6331 Sayılı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 27.11.2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan işletmelere Yönlem Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından İşyeri hekimi tahsisi yapılmaktadır.


  İşyeri Hekimliği Hizmeti

  İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında Yönlem osgb, uzman ve deneyimli pratisyen İşyeri Hekimleri ile hizmet vermektedir. Hekimlerimiz, eğitim kurumumuzdan eğitim alarak sınavdan başarılı olmuş işyeri hekimleri ve gerekli tecrübesi olan diğer işyeri hekimlerinden oluşmaktadır.

   

  işyeri hekimliği hizmeti

   

  Yönlem OSGB İşyeri Hekimleri kurumsal tecrübelerinden dolayı işletmelerin ihtiyaçlarını anlamaktadır.

   

  Yönlem Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İşyeri Hekimleri İSG-Katip üzerinden sözleşme imzalanmasının ardından işletmelerde denetim ve gözlem yaparak ilk tespitlerini rapor olarak sunarlar. Deneyimli analiz kadrosu İşyeri Hekimlerimizin ilk bulguları, gerçekleştirdikleri muayene bilgilerini ve raporlamaları Yönlem Ortak Sağlık Güvenlik Birimi merkezi kayıt eder.

   

  Hizmet verilmeye başlandığı andan itibaren görevlendirilen İşyeri Hekimleri yakından takip edilerek, gerek görevlendirilen hekim gerekse denetimci kadroların bulguları periyodik raporlamalar işletmelere sunulur.

   

  İşyeri Hekimliği Hizmeti Kapsamında İşletmenizde Üstlenilen Hizmetler

  • İşletmenin tehlike grubuna ve çalışan sayısına göre gerekli İşyeri hekimi sayısını hesaplayıp, görevlendirilmesi

   

  • İşe giriş ve dönüş muayeneleri: İşyeri hekimi kurumda göreve başlayacak kişinin işe başlarken “İŞE GİRİŞ” ve ayrıca personelin çalışırken aldığı sevk ve rapor sonrası “İŞE DÖNÜŞ” muayenesini yapma ve gerekli evrakları ve muayene bilgilerini arşivler. Bu bilgiler Yönlem Ortak Sağlık Güvenlik Birimi merkezinde de daha sonra işletmeye sunulacak raporlara kaynaklık etmek üzere arşivlenir.

   

  • Periyodik sağlık taramalarının yapılması ve takibi: İşin tehlike derecesine göre belirli aralıklarla çalışanların tam fiziki muayene ve gerekli tıbbı tahlillerin İşyeri hekimi tarafından yapılır ve gerekli dokümanlar saklanır.

   

  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının takibi, kayıt altına alınması ve rapor hazırlanması: Çalışma esnasında personelin fiziksel ve ruhsal anlamda, anlık veya uzun vadede, iş ve çalışma ortamından kaynaklanan etkileri yönünden acil müdahale ve elektif muayene işlemlerinin yapılır. Gerekli raporların düzenlenip, yetkili mercilere iletilmesi takip edilir.

   

  • İş risk analizleri: Personelin çalışma ortamı fiziki şartlarının gerekli testler ve gözlem ile değerlendirilip, uygunsuzluk ve risk açısından değerlendirilip gerekli raporlar düzenlenir ve işletme yetkililerine rapor olarak sunulma üzere merkez birime de bildirilir.

   

  • Sağlık gözetimi ve meslek hastalıklarından korunma eğitimi (İşletmenin bulunduğu sektöre uygun): İşletme personeli aylık hizmet süreleri içinde çalışma ortam ve yaptığı iş dolayısıyla oluşabilecek sağlık problemleri açısından eğitime tabi tutulur. Bu eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması sağlanır.

   

  • Çalışanların sağlık bilgileri ile yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ve sonuçlarını gereken yasal şartlarda saklanır.

   

  • Personelin işe başlarken ve çalışma esnasında yapılan muayene, tahlil, çalışma ortam testleri ve kontrol muayeneleri sonuçlarını dosyalanır.