ANASAYFA » IS GUVENLIGI UZMANLIGI EGITIMLERI
 • İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti


  İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

  6331 sayılı yasa kapsamında işletmelerin hizmet alma zorunluluğu bulunan iş güvenliği uzmanlığı Yönlem Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından en nitelikli, hesaplı ve çözüm odaklı biçimde sizlere sunulur.


  İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

  Yönlem Ortak Sağlık Güvenlik Birimi uzman kadrosu, kurumumuzun Bakanlıkça yetkilendirilmiş Eğitim Merkezi (İG-230) tarafından yetiştirilmiş ve sınavda başarılı olmuş kursiyerlerimiz arasından ve saha deneyimi olan uzmanlardan oluşmaktadır.

   

  AdYönlem Ortak Sağlık Güvenlik birimi bünyesinde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunukapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.  Bu sayede işletmeniz yasal sorumluluğu yerine getirdiği gibi iş sağlığı ve güvenliği konusunda tam bir destek ve çözüm ortağı kazanır.

   

  Yönlem İş Güvenliği Uzmanları, danışmanlık, eğitim ve diğer görevleri üstlenecekleri işletmelerin faaliyet alanlarına göre seçilir ve bu alanda kurumsal bir eğitim ve oryantasyona tabi tutulurlar. Bunun yanında tüm uzmanlarımız değişen yönetmelik, kanun, uygulamalar konusunda uzman eğitici kadromuz tarafından sürekli periyodik eğitimlere tabi tutulmaktadır.

   

  Yönlem  İş Güvenliği Uzmanları, görevlendirdikleri işletmelerde risk analizlerini yapar ve temel İSG eğitimlerini verir, varsa kurullarda yer alır. Uzmanların işletme içindeki tüm faaliyetleri meslekten gelen uzman koordinatörlerin gözetimindedir. Bu kapsamda işletme bünyesinde gerçekleştirilen risk analizleri, eğitimler, gözetim ve denetim faaliyetleri ayrıca denetçilerimiz tarafından denetlenir.  

   

  Yönlem Ortak Sağlık Güvenlik Birim uzmanları işletme bünyesindeki tüm faaliyetlerini rapor halinde merkez birime bildirir. Uzmanların günlük bazda ve ziyaretlerinde tuttukları tüm raporlamalar Yönlem OSGB bilgi işlem birimi tarafından arşivlenir. Bu veriler verilen hizmetin, işletmenin risk grafiğinin hazırlanması, periyodik olarak işletmeye sunulmasında kullanılır.

   

  Hizmet sözleşmesinin başlaması ile birlikte uzmanlarımız görevlendirildikleri işletmeyi ziyaret ederek ön bir rapor  hazırlar ve sunarlar.  Hizmet verilmeye başlandığı andan itibaren görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanı yakından takip edilerek belirli periyotlarda raporlamalar firmalara sunulur.

   

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip Sistemi üzerinden yapılacak tüm sözleşmeler Yönlem OSGB tarafından takip edilerek, firmalara güncel bilgi aktarılır.

   

  İş Güvenliği Hizmeti Kapsamında İşletmenizde Üstlenilen Hizmetler

  • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
  • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
  • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
  • Eğitim Planı hazırlamak
  • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
  • Risk Değerlendirmesi yapmak
  • Acil Durum Planı hazırlamak
  • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
  • İç Yönetmelik hazırlamak
  • İş İzni Prosedürü hazırlamak
  • Çalışma talimatları hazırlamak
  • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
  • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
  • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
  • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
  • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
  • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
  • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
  • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
  • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
  • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
  • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
  • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
  • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
  • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
  • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek